Formel modernisme (ca. 1965-1980)

Formel modernisme fokuserer på form frem for indhold

Formel modernisme eller 3. fase-modernisme er en modernistisk retning, der opstår i den sidste halvdel af 1960’erne. Vi kalder retningen for formel modernisme, fordi den fokuserer på det formelle (altså det, der har at gøre med en teksts opbygning, fortælleteknik, sprogbrug, rim og rytme) frem for det indholdsmæssige. Retningen kaldes også 3. fase-modernisme, fordi den kan ses som en ny fase i dansk modernisme, som tager over efter konfrontationsmodernismen (2. fase-modernisme). Du kan få et overblik over de tre faser på vores side om modernismen efter anden verdenskrig.

Den nye fase opstår, fordi de formelle modernister udvikler et markant anderledes verdenssyn end konfrontationsmodernisterne, der har været optagede af det tab af mening og værdier, som den moderne verden medfører. I den formelle modernisme er man mere positivt stemt overfor det moderne samfund og skildrer ofte de muligheder og den frihed, det moderne samfund giver. 

Litteraturen ses som en slags byggeplads, hvor man kan bygge nærmest hvad som helst...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind