Realisme og modernisme

Modernismen og realismen er to hovedstrømninger i dansk litteratur. På denne side giver vi dig en oversigt over, hvilke typiske forskelle der er mellem modernistisk og realistisk litteratur. Vi hjælper dig også med at få overblik over, hvordan de to strømninger er placeret i forhold til hinanden i litteraturhistorien. 

Kort fortalt: Realismen er virkelighedsnær og forståelig

Realismen er en litterær hovedstrømning i dansk litteratur, der allerede begynder tilbage i oldtiden og middelalderen med sagaer og ridderviser. Strømningen får dog i nyere tid sit gennembrud i 1870’erne med den kritiske realisme under det moderne gennembrud

Realismen har grundlæggende det mål at skildre virkeligheden på en genkendelig og troværdig måde. Det er meningen, at vi som læsere skal kunne se os selv i den verden, realistiske tekster beskriver. Derfor indeholder realistiske tekster for eksempel ofte detaljerede person- og miljøbeskrivelser. 

Realistiske tekster har siden det moderne gennembrud ofte været samfundskritiske. De skildrer et problem, som et udsat individ eller samfundslag tynges af. På den måde får realistiske tekster ofte sat problemer til debat.

Derudover er sproget i realistiske tekster overordnet set let at forstå, og formen bryder ikke med de kendetegn, en genre typisk har. Det er ikke meningen, at formen skal tage opmærksomheden fra indholdet. Fokus skal være på den virkelighed, teksten skildrer. Af den grund bygger mange realistiske forfattere videre på de traditioner, tidligere perioder har opbygget, så læseren ikke udfordres af nye genrer og former. 

Modern...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind