1945-1980: Modernismens gennembrud

Modernismen efter anden verdenskrig inddeles typisk i tre faser

Modernismen efter anden verdenskrig inddeles typisk i tre faser eller retninger. Perioden indledes med én slags modernisme, der efterfølges af en anden type modernisme, og til sidst opstår en tredje slags. De tre retninger både fortsætter og bryder med hinanden, og derfor kaldes de for faser. 

Første fase er Heretica-modernismen. Denne retning skildrer den eksistentielle krise, mennesket står i efter anden verdenskrig. Især fokuserer Heretica-forfatterne på at få mennesket til at kigge indad og bekende sig til sin tro for på den måde at tage ansvar for sin eksistens. Retningens vigtigste repræsentanter er Martin A. Hansen, Ole Sarvig, Ole Wivel, Thorkild Bjørnvig, Frank Jæger og Tage Skou-Hansen. 

Anden fase er konfrontationsmodernismen. Denne retning skildrer også en krise, men krisen opstår nu i mødet mellem individet og det moderne samfund, der forvirrer og fremmedgør det enkelte menneske. For at skabe forbindelse mellem menneske og virkelighed må virkeligheden konfronteres direkte i litteraturen gennem sproglige eksperimenterer og underlige ordsammensætninger. På den måde mener konfrontationsmodernismen, at mennesket kan erkende realiteterne i den moderne virkelighed. Retningens vigtigste repræsentanter er Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen, Peter Seeberg, Jess Ørnsbo, Ivan Malinowski og Benny Andersen

Tredje fase er den formelle modernisme, som konkretismen, systemdigtningen og popdigtningen hører under. Den formelle modernisme videreudvikler mange af de legende sprogeksperimenter, konfrontationsmodernisterne udfører, men tager afstand fra idéen om, at litteraturen kan skabe dybe erkendelser hos læseren. Krisen er groft sagt ovre i denne fase, og man begynder nu i stedet nysgerrigt og legende at undersøge de muligheder, det moderne samfund giver. Forfatterne Hans-Jørgen Niels, Per Højholt, Inger Christensen, Dan Turèll og Jørgen Leth forbindes typisk med formel modernisme. 

Overblik over de tre fasers forskelle og ligheder 

Der er en række andre forskelle og ligheder mellem faserne, som kan være gode at have overblik over. Herunder får du et skema med nogle af de vigtigste forskelle mellem Heretica-modernismen, konfrontationsmodernismen og formel modernisme. Vil du vide mere om den enkelte retning, kan du læse videre på vores side om modernistiske retninger.

 Heretica-modernismeKonfrontations-modernismeFormel modernismeKrisen er...Eksistentiel og knyttet til sammenbruddet af værdier og traditioner Eksist
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind