Begreber og navne

På denne side finder du forklaringer på de centrale begreber i buddhismen. Vi har listet dem i alfabetisk orden. På nogle undersider giver vi en uddybende forklaring på enkelte af begreberne.

Ahimsa

"Ikke-vold". Det centrale begreb i buddhismens etik, der handler om ikke at skabe karma. Det gør man ved ikke på nogen måde at udøve vold eller skade levende væsener.

Ananda

Buddhas yndlingsdiscipel og muligvis hans fætter. Spillede en central rolle i videreførelsen af den buddhistiske lære (dharma) efter Buddhas død.

Anatman

”Ikke-selv”. Det buddhistiske begreb for, at der ikke findes noget egentligt jeg eller selv. Dvs. at mennesket ifølge buddhismen ikke har nogen evig væsenskerne, men kun de ubestandige skandhaer. Anatman står i modsætning til atman, som i hinduismen betyder det inderste jeg eller selv. 
Læs mere.

Anitya

Betyder forgængelig eller ubestandighed. Anitya dækker over den buddhistiske grundopfattelse, at alting forgår og forsvinder, ingenting har en bestandig kerne. Det gælder også menneskets sjæl.

Apotropæisk buddhisme 

En type buddhisme, som fokuserer på at afværge ondt gennem at udøve ritualer og magi. Apotropæisk betyder “ondtafværgende”. Udøves ligesom karmisk buddhisme oftest af lægfolk, dvs. almindelige mennesker, som ikke er munke.
Læs mere: Nirvanisk, karmisk og apotropæisk buddhisme

Arhat 

Betyder ”ærværdig”. En arhat er i theravada den ophøjede munk, der har opnået den endelige oplysning (bodhi) gennem mange liv og megen meditation. Han indgår i nirvana ved sin død, ligesom Buddha gjorde. Begrebet er særligt knyttet til theravada-buddhismen.
Læs mere.

Ashoka

Ashoka (274–232 f.Kr.) var en nordindisk konge, der anses for den vigtigste person for udbredelsen af buddhismen i Indien.

Askese / Asket

Askese er afholdenhed fra alle former for nydelsesmidler så som alkohol, sex, unødvendig mad og klæder osv. Askese udøves for at opnå en stærk selvkontrol og mindske dannelsen af karma. En person, der udøver askese kaldes en asket. Buddhismens holdning er, at ekstrem askese ikke er en vej til frelse, men kun fører til lidelse, og derfor bør undgås. Se også: Middelvejen.

Atman

Betyder den inderste kerne af menneskets jeg/selv/sjæl og er et vigtigt begreb i hinduismen. Buddha gik imod denne forståelse, fordi han ikke mente, at mennesket har en væsenskerne. Buddhismens opfattelse er derimod, at mennesket er kendetegnet ved anatman, ikke-selv.

Avalokiteshvara

En central bodhisattva i mahayana- og vajrayana-buddhisme, som særligt står for barmhjertighed og medfølelse. Kaldes også medfølelsens buddha og spiller en hovedrolle i Hjertesutraen. Navnet betyder “Herren der betragter (alt)”. Dalai Lama anses for at være en inkarnation af Avalokiteshvara.

Begær

Lyst og tilknytning til ting, fx begær efter sex, mad, rigdom og magt. Et vigtigt begreb...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind