Mahayana

Hvad er mahayana-buddhisme?

Mahayana er en vigtig buddhistisk retning. Den bygger på Buddhas lære og videreudvikler de tidlige buddhistiske idéer og forestillinger.

Den centrale idé i mahayana er troen på bodhisattvaer. De er en slags buddhaer, der har opnået oplysningen, men udskyder deres indgang i nirvana og i stedet lader sig genføde for at hjælpe andre til frelse. I mahayana fokuserer man på alle menneskers frelse frem for kun enkelte munke og nonners frelse som i theravada. Mahayana inddrager derfor almindelige mennesker, lægfolk, i religionen på en ny måde.

Mahayana anerkender theravadas tekstsamling, Tripitaka, som helligskrift, men har derudover sine egne helligtekster, som bl.a. rummer Hjertesutraen og Lotussutraen. Mange af teksterne stammer, ifølge tilhængerne, fra den historiske Buddha selv, men har blot været skjult. Det giver teksterne autoritet og legitimitet. Mahayana er den største buddhistiske retning i dag og er bl.a. udbredt i Kina, Korea, Vietnam og Japan.

Se også: Noter til mahayana.

Mahayanas fremkomst: Bruddet med theravada

Mahayana opstod i Indien omkring vores tidsregnings begyndelse som et brud med den ældste buddhistiske retning, theravada. Bruddet gjaldt især spørgsmålet om, hvem der kan opnå frelse. Ifølge theravada kan oplysningen og frelsen kun opnås af munke, der vier deres liv til at følge den vej, som Buddha har anvist. En munk, der når dette mål, kaldes en arhat i theravada.

Mahayana-tilhængerne kritiserede theravada for at glemme almindelige menneskers frelse. Theravada kaldes “hinayana” af mahayana-buddhist...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind