Årsagskæden

Hvad er årsagskæden i buddhismen?

Årsagskæden er den yderste ring i det buddhistiske livshjul. De tolv led i kæden viser det, der skaber lidelse i verden, og leddene hænger sammen som hinandens årsager. Ét led medfører det næste, som igen medfører det næste, osv. i en uendelighed. Årsagskæden forklarer, hvorfor det at eksistere er lidelsesfuldt, og derfor kaldes den også ‘lidelsens ophav’.

Kæden viser også den karmiske proces. Dvs. at menneskers handlinger, sansninger og tanker skaber karma og dermed lidelse og genfødsel. Fx skaber uvidenhed nogle negative vanetendenser, som skaber bevidsthed, som skaber navn og form osv. Og det danner alt sammen den karma, der holder væsener fast i samsaras lænker, dvs. i genfødslernes kredsløb.

De 12 led i årsagskæden

Hvert led i årsagskæden har et billede som symbol. De tolv led er (med uret rundt):

  1. Uvidenhed (symboliseret ved en blind mand), som fører til:
  2. Vilje og vanetendenser (en pottemager), som fører til:
  3. Bevidsthed (en abe), som fører til:
  4. Navn og form, dvs. identitet (mennesker i en båd), som fører til:
  5. De seks sanser (en bygning med vinduer), som fører til:
  6. Kontakt og berøring
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind