[17]

Buddhisme

Dette er vores kompendie om buddhismen, der er verdens fjerdestørste religion. Buddhisme indgår ofte som en del af religionsfaget i gymnasiet, hvor man læser centrale tekster og analyserer de vigtigste sider af buddhisters tro og praksis.

I kompendiet kommer vi hele vejen rundt om religionen, både dens tro og lære, ritualer, retninger og centrale tekster. Desuden finder du nogle nyttige sider med begreber og noter.

Indhold

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af kompendiet:

Livshjulet som en billedlig fremstilling af Buddhas lære

Livshjulet har gennem tiden haft særlig stor betydning i den folkelige buddhisme, hvor de fleste ikke kunne læse. Derfor var livshjulets billedlige fremstilling af Buddhas lære rigtig god og praktisk.

Læren om samsara, genfødslernes kredsløb, vises af hjulets cyklus og genfødselsverdenerne. Læren om karma, handlingerne der skaber genfødsler, vises ved de to karmaveje og de tolv led i årsagskæden. Læren om nirvana, det at bryde ud af samsara, vises ved Buddha, som står uden for livshjulet, dvs. uden for samsara.

De fire ædle sandheder og vejen til frelse kan også ses i livhjulet, hvis man tænker efter: Den første sandhed, om at livet er kendetegnet ved lidelse, ses af årsagskæden, hvor lidelsen går i ring, samt i de fleste af genfødselsverdenerne, der er lidelsesfulde.

Den anden sandhed, om at lidelsens årsag er begær, ses af livshjulets centrum. Her er årsagen udvidet til også at gælde uvidenhed og had. Desuden symboliseres begærets afgørende betydning ved, at Mara, begærets fyrste, fastholder genfødselshjulet.

Den tredje sandhed, om at der er en vej ud af lidelsen og genfødslerne, vises ved, at Buddha står uden for livshjulet. Og den fjerde sandhed om, at den ædle otteledede vej er vejen til frelse, symboliseres ved hjulet med otte led, som Buddha peger på.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Buddhisme

[17]
Bedømmelser
 • 06-06-2023
  Givet af Underviser på STX
  banger
 • 19-04-2024
  Givet af 2.g'er på STX
 • 13-04-2024
  Givet af HF-elev på 1. år
 • 06-03-2024
  Givet af 2.g'er på STX