De fire ædle sandheder

På denne side får du hjælp til at forstå og analysere de fire ædle sandheder i buddhismen.

Hvad er de fire ædle sandheder?

Buddha formulerede de fire ædle sandheder i Benarestalen. De er det mest grundlæggende i buddhismens lære (dharmaen), fordi alt andet på en måde bygger oven på dem. Sat enkelt op på listeform lyder de sådan:

  1. Sandheden om lidelsen: livet er kendetegnet ved lidelse.
  2. Sandheden om lidelsens årsag: årsagen er menneskets begær.
  3. Sandheden om lidelsens ophør: ophøret er at standse begæret.
  4. Sandheden om vejen, der fører til lidelsens ophør: vejen er den ædle otteledede vej.

Analyse

De fire ædle sandheder er formuleret efter en skabelon, som læger i Indien på Buddhas tid brugte, når de skulle behandle en sygdom: 

  1. Diagnosen stilles (første ædle sandhed).
  2. Årsagen til sygdommen fastslås (anden ædle sandhed).
  3. Behandlingen formuleres (tredje ædle sandhed).
  4. Udførelsen af behandlingen forklares (fjerde ædle sandhed).

Heri ligger den vigtige pointe, at buddhismen opfatter det almindelige liv i samsara som en sygdom, man skal frelses fra.

Første ædle sandhed: Livet er kendetegnet ved lidelse

“Og dette er den ædle sandhed om lidelsen: at fødes er lidelse, at ældes er lidelse, sygdom er lidelse, døden er lidelse, det er lidelse at forenes med det, der er en ukært, det er lidelse at skilles fra det, der er en kært, det er lidelse ikke at få, hvad man ønsker [...]." (Fra "Benares-talen", Tekst 20 i grundbogen Buddhismen - introduktion og tekster til de første århundreder).

Den første ædle sandhed er diagnosen, der b...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind