Ritualer og praksis

De forskellige buddhistiske retninger og kulturer indeholder et væld af ritualer og praksisformer. Her præsenterer vi de mest centrale, som går igen i de fleste grene af buddhismen. Men allerførst forklarer vi overordnet om ritualernes formål.

Ritualernes formål i buddhismen

Ritualer er aldrig et mål i sig selv i buddhismen, men midler (upaya) til formålet om at opnå oplysning og frelse. Alligevel spiller ritualer en vigtig rolle, fordi de udgør kernen i det konkrete religiøse arbejde, dvs. buddhistens praksis. Uden ritualer ville buddhismen for mange være en mærkelig, abstrakt filosofi, som er vanskelig at forholde sig til eller udleve. Ritualernes formål er derfor også gennem konkrete handlinger at forankre den buddhistiske lære i individets tilværelse og i samfundslivet.

De fleste ritualer og praksisformers mål er i sidste ende oplysning og nirvana, dvs. frelse fra genfødslernes kredsløb. Men det gælder ikke i alle tilfælde. Nogle ritualer handler mest om at forbedre livet nu og her, at afværge ondt eller at optjene god karma, så man sikrer en bedre genfødsel i næste liv.

Se også: Noter til ritualer og praksis.

Daglige ritualer og praksisformer

Her ser vi nærmere på de vigtigste former for ritualer, der er en del af hverdagen i buddhismen, både for munke, nonner og lægfolk. At det er daglige ritualer, gør dem ikke mindre vigtige. Tværtimod er den daglige praksis afgørende i buddhistens proces frem mod at opnå oplysning og frelse.

At tage tilflugt til de tre juveler

Et vigtigt ritual i buddhismen er, at man hver dag tager tilflugt til de tre juveler, Buddha, dharma og sangha: “Jeg tager min tilflugt til Buddha. Jeg tager min tilflugt til dharma. Jeg tager min tilflugt til sangha.” På den må...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind