Etik

Etik er læren om idealer for livsførelse, og hvordan man bør handle over for andre. På denne side ser vi nærmere på etik i buddhismen.

Overordnet forklaring af buddhismens etik

Det buddhistiske begreb for etik er sila, som betyder ‘disciplin for hvordan man bør opføre sig’. Etikken handler grundlæggende om ikke at skade levende væsener, hverken mennesker eller dyr og heller ikke naturen. Idealet er at have medfølelse med andre (karuna), være venlig og altid vise respekt. 

Etikken udtrykkes konkret i de fem leveregler, som gælder for alle buddhister:

  1. At afholde sig fra at dræbe.
  2. At afholde sig fra at stjæle.
  3. At afholde sig fra forbudt seksuel aktivitet (ikke være utro).
  4. At afholde sig fra at lyve.
  5. At afholde sig fra at drikke alkohol.

I levereglerne understreges princippet om ikke på nogen måde at skade andre. Levereglerne er en uddybning af den etiske del af den otteledede vej, som er “ret tale, ret handlemåde og ret levevis” (del 3-5 af vejen).

At etikken spiller en afgørende rolle, understreges netop af, at den er en del af den otteledede vej til frelse. At leve på en etisk korrekt måde er en forudsætning for at nå oplysning og frelse, ifølge buddhismen.

Gensidighed er desuden et udbredt princip i etikken. Alle mennesker ønsker lykke, og in...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind