Retninger

På de følgende sider går vi i dybden med de største retninger inden for buddhismen. Det vil sige theravada, mahayana og den tibetanske vajrayana-buddhisme samt zen, der nogle gange regnes for en skole under mahayana.

Generelt for alle de buddhistiske retninger gælder, at de anerkender Buddha som religionens grundlægger og følger hans lære, dharmaen. Det vil sige, at de grundlæggende er enige om læren om de fire ædle sandheder, middelvejen, den otteledede frelsesvej, læren om anatman samt oplysning og nirvana som frelsesmål.

Retningernes tilhængere anerkender hinanden som buddhister, men er uenige om nogle spørgsmål. De har bl.a. forskellige forståelser af, hvad der bør være det religiøse ideal, hvilken rolle ritualer har, og hvilke filosofiske konsekvenser Buddhas lære har. Nogle af retningerne arbejder med videreudviklinger af læren, men hævder, at disse i virkeligheden også går tilbage til den historiske Buddha eller til en anden buddha eller bodhisattva. Det gælder fx mahayana og vajrayanas lære om, at alting er tomhed.

Retninger: