Hinduisme | Noter

Dette noteværk er vores hjælp til hinduisme, som mange arbejder med i Religion i gymnasiet. Hjælpen består først og fremmest af sider med noter og begreber. 

Vi kommer omkring alle de vigtige sider af hinduismen: 

Uddrag

Her kan du læse et uddrag af noteværket:

De tre frelsesveje i hinduismen

 • Den hinduistiske frelse, moksha, er vanskelig at opnå, fordi den kræver, at karmadannelsen standses, altså at man helt stopper med at handle.
 • Der er udviklet tre forskellige veje (margaer eller yogaer) til at nå frelsen:
  • Erkendelsens vej (jnana marga).
  • Handlingens vej (karma marga).
  • Hengivelsens vej (bhakti marga).
 • Erkendelsens vej (jnana marga):
  • Frelse opnås ved, at man erkender og overvinder sin grundlæggende uvidenhed og sit begær (også begæret efter at opnå moksha).
  • Derved standses karmadannelsen, fordi begær og uvidenhed er det, der grundlæggende er skyld i karma.
  • Begæret overvindes ved:
   • At man til bunds erkender begæret i enhver handling.
   • At man opnår fuldstændig kontrol over sig selv gennem yoga og meditation.
  • Uvidenhed overvindes ved:
   • At man fuldstændigt erkender sandheden om virkeligheden, bl.a. sammenhængen mellem karma og samsara.
   • At man til bunds erkender, at atman er identisk med brahman, og at man dermed er en del af den guddommelige verdenssjæl.
  • Vejen følges i praksis gennem yoga, meditation, filosofisk indsigt og studier af helligteksterne.
  • Regnes for den vanskeligste vej, men er til gengæld den eneste, som anerkendes af alle hinduer som sikker frelsesvej.
 • Handlingens vej (karma marga):
  • Frelse opnås ved, at man lærer at handle på en sådan måde, at man ikke danner karma.
  • Ved udelukkende at fokusere på handlingen selv, og ikke på dens resultater, kan man opnå karma-fri handling.
  • Vejen indebærer, at man udfører sine etiske og religiøse pligter korrekt, alt efter kaste og livsstadie. Dvs. at man lever op til sin dharma.
  • NB: Nogle hinduer opfatter kun handlingens vej som et skridt på vejen mod frelse, mens andre opfatter den som en fuldgyldig vej til frelse.
 • Hengivelsens vej (bhakti marga):
  • Frelse opnås gennem inderlig og total hengivelse i kærlighed til én af de hinduistiske guder.
  • Ved at udføre alle handlinger som et ‘offer’ til guden og med guden i tankerne, kan handlingerne frigøres fra ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Hinduisme | Noter

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.