Oplysningstiden og den oplyste enevælde

  • STX 2.g
  • Historie A
  • 10
  • 2479
  • PDF

Oplysningstiden og den oplyste enevælde

Større opgave i Historie om oplysningstiden og den oplyste enevælde.

Opgaven indeholder en redegørelse for oplysningsidéerne hos de tre store oplysningsfilosoffer; baron de Montesquieus, Jean Jacques Rousseaus og Francois de Voltaire. Derudover analyseres et portræt af Frederik d. 6 fra oplysningstiden, og der gives en diskussion af oplysningstidens konsekvenser i Europa og Amerika.

Problemformulering
- Gør rede for oplysningsidéerne. Hvilke af ideerne kan bruges som forsvar for det enevældige styre, hvilke af ideerne peger frem mod demokrati og fri forfatning.
- Hvilken indflydelse fik oplysningsfilosofferne på Amerikas uafhængigheds-erklæring og den franske revolution. Beskriv og analyser portrættet af Frederik d. 6. Hvordan afspejler portrættet de historiske forhold i Danmark.
- Inddrag to ekstra kilder/tekster, du selv finder. Du skal meget kort skrive, hvorfor eller hvordan dine selvvalgte tekster/kilder er relevant i forhold til din opgaves emne.

Studienets kommentar

God og grundig opgave, både i forhold til form og indhold. Dog hænger billedanalysen ikke særlig godt sammen med den øvrige opgave. Desuden er konklusionen lidt kort, og der er mangler i litteraturlisten.

Indhold

Indledning
Kapitel 1: Redegørelse
Kapitel 2: Analyse og fortolkning
Kapitel 3: Refleksion og perspektivering
Perspektiverende kilder
Konklusion:
Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive om oplysningstiden og den oplyste enevælde, da oplysningstiden var en periode som har fået stor indflydelse på demokratiet i dag og vores samfund generelt. Jeg vil gerne prøve at få forståelse for oplysningstidens betydning for samfundets udvikling. Oplysningstiden er primært det 18. Århundrede, men de nye tankegange forsætter længe ind i det 19. Århundrede og afspejler sig stadig i det 21. Århundrede. Det var en periode, hvor der i høj grad blev sat spørgsmålstegn ved den forhenværende styreform, Enevælden. Fornuft, oplysning og det enkelte individ blev sat i fokus, og man begyndte at få tillid til, at det enkelte individ selv kunne handle fornuftigt, både overfor sig selv og samfundet.

De forskellige oplysningsidéer havde forskellige samfundsopfattelser og politiske teorier. Hvordan fik disse tanker indflydelse på den politiske fremgang? Og hvad var oplysningstiden og den oplyste enevælde egentligt? For at blive klogere på dette, vil jeg lave en historisk redegørelse af de 3 store oplysningsfilosoffer; baron de Montesquieus, Jean Jacques Rousseaus og Francois de Voltaires oplysningsidéer. Derudover vil jeg historisk analysere og fortolke et portræt af Frederik d. 6, som var konge under den sidste del af oplysningstiden. Jeg vil også inddrage to perspektiverende tekster, som kan sættes i kontekst med de andre kilder og hele opgaveformuleringen. Jeg vil runde alt dette af med at perspektivere til forskellige begivenheder og til dagens samfund. Til sidst vil jeg lave en konklusion på min indsamlede viden, og hvad jeg har fået ud af de forskellige kilder... Køb adgang for at læse mere

Oplysningstiden og den oplyste enevælde

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette produkt.