Fortolkning

På de næste sider kan du læse vores bud på en fortolkning af Henrik Ibsens Gengangere fra 1881.

Først kommer vi ind på dramaets motiver i form den respektable borgerlige familie, sygdommen syfilis og præstens religiøse moral. Vi tager derefter fat på tre centrale temaer

  • Det første tema er kritikken af samfundets normer og dobbeltmoral, som fru Alving kalder for “gengangere”.
  • Det næste tema er modsætningen mellem pligter og livsglæde, hvor vi ser på, hvordan samfundets normer lægger hindringer i vejen for individets gode liv.
  • Det sidste tema handler om arvelighed, hvor vi går tæt på stykkes fremstilling af social og biologisk arv som forklaring på menneskets sind.

Du kan også læse om Ibsens budskab med Gengangere. Henrik Ibsens drama går tæt på sin samtid og kritiserer dens traditionelle og religiøse værdier. Heri ligger også indirekte et budskab om at dyrke livsglæden.