Symboler og billedsprog

Børneasylet er symbol på familiens skamfulde hemmeligheder

Den kommende åbning af “Kaptejn Alvings Minde” (s. 66) er det, som sætter handlingen i gang. Åbningen af hjemmet for forældreløse børn er nemlig umiddelbart årsagen til, at personerne i dramaet samles omkring Rosenvold. Det viser sig imidlertid, at mindet er bygget på løgne og frygtelige familiehemmeligheder. Efterhånden som handlingen skrider frem, og afsløringerne om fortiden tager fart, står det mere og mere klart, at kammerherre Alving ikke fortjener at blive mindet.

Derfor er det også meget symbolsk, at den færdige bygning brænder ned, i det øjeblik at hele familiehistorien er blevet afsløret for publikum og en chokeret pastor Manders. Ligesom fru Alving ikke længere kan bevare løgnene om sin mands liv, kan bygningen heller ikke stå som symbolet på løgnene længere.

Der er noget sort humor over, at pengene til at drive børnehjemmet i stedet går til at opføre et bordel under nogenlunde samme navn, nemlig Engstrands “Kammerherre Alvings hjem” (s. 119). At det sandsynligvis er et bordel, hører vi af Engstrands beskrivelse i første akt, hvor han taler om, at sømænd altid har brug for “fruentimmer”, altså kvinder, samt “sang og dans” (s. 57). Måske er det faktisk en mere reel måde at mindes kammerherrens liv at opkalde et bordel efter ham frem for et børnehjem? 

Virkning

Spillet mellem de to “hjem” fortæller os, at det står galt til i hele samfundet. Begge steder bygger på bedrag og løgn. Børnehjemmet skal dække over amoralske familiehemmeligheder, mens bordellet bliver grundlagt på midler fra afpresning og løgnagtigt udstiller sig som et fromt sømandshjem.

De to forskellige “hjem” kan i øvrigt siges at afspejle kammerherrens to børn. På den ene side har de begge to reelt været forældreløse. Osvald blev sat i pleje som lille, Regine er vokset op hos fru Alving væk fra sin mor. På den anden side er de præget af amoralske handlinger. Osvald har arvet faderens syfilis, mens Regine er resultatet af et seksuelt overgreb.

Der er også noget symbolsk over, at Regine i begyndelsen af dramaet kan se frem til en respektabel stilling på børneasylet “Kaptejn Alvings Minde”; “Regine skal jo ha’ en stilling ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind