Fru Alving

Moderne tanker interesserer fru Alving

Fra dramaets begyndelse fremstilles fru Alving som en kvinde, der er optaget af moderne tanker. Allerede i regibemærkningerne til første akt beskrives det, hvordan der ligger bøger, tidsskrifter og aviser i stuen. Fru Alving siger i første akt, at skrifterne understøtter tanker, som hun og mange andre også selv har gjort sig:

Jo, jeg får ligesom forklaring og bekræftelse på mangt og meget af det, jeg selv går og tænker mig. Ja for det er det underlige, pastor Manders, – der er egentlig sletikke noget nyt i disse bøger; der står ikke andet end det, som de fleste mennesker tænker og tror. Det er bare det, at de fleste mennesker ikke gør sig rede for det eller ikke vil være ved det. (s. 64)

Mellem linjerne fremgår det, at skrifterne er udtryk for moderne tanker, der udfordrer traditionen, samfundet og måske også religionen. Altså typiske skrifter fra det moderne gennembruds tid.

Det er alt sammen skrifter, som den konservative pastor Manders betragter med stor skepsis, uden dog at have læst dem. At fru Alving interesserer sig for moderne tanker om samfundet, karakteriserer hende som en begavet kvinde.

Hun støtter også sin søn, da Osvald chokerer Manders bl.a. ved at tale om lykkelige familier, hvor forældrene ikke er gift, om samliv uden ægteskab og om såkaldt ‘hæderlige ægtemænd’, der i skjul opfører sig i strid med alle normer. Manders mener, at disse familieformer og tanker er fuldstændigt amoralske.

Fru Alvings ægteskab fremstår som et smukt ideal

Fru Helene Alvings ægteskab har over for omverden fremstået meget traditionelt, hvor manden var den stærke og stabile ægtemand, der gjorde karriere, mens kvinden holdt sig i baggrunden.

Pastor Manders taler om Alving som “en virksom og værdig [mand]” (s. 73) og “en velgører for denne egn” (s. 79).  Osvald taler om, at faderen “fik endda udrettet så meget her i verden. Så meget godt og nyttigt” (s. 73). Opfattelsen understøttes af hr. Alvings titel som kammerherre. Det er en hæderstitel, som kongen kan tildele folk, der har gjort en særlig indsats. 

I det hele taget er omverdenen fuld af rosende ord om kammerherren. Fru Alvings plan om at opføre et hjem for forældreløse børn i mandens navn lægger yderligere til omverdenens idealbillede af ham.

Den unge løjtnant Alving va...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind