Sprog

I dramaet er der gjort meget ud af personernes sprog. Hver person i dramaet har sin egen måde at tale på, så sproget karakteriserer den konkrete person. Samtidigt er der mange af personerne, som skifter mellem forskellige måder at tale på, alt efter hvad de vil opnå.

Et højt og formelt stilleje skaber autoritet

Pastor Manders er umiddelbart den person i stykket, som har det mest iøjenfaldende sprog. Han taler i et højt stilleje og bruger mange religiøse og bibelske udtryk. Her er et eksempel fra en samtale med fru Alving. Pastor Manders vil minde hende om, hvordan hun i sin tid var tæt på at svigte sit ægteskab ved at gå fra manden:  

Jeg ved såre vel, hvilke rygter der gik om ham; og jeg er den, som mindst af alle billiger hans vandel i ungdomsårene, såfremt rygterne ​medførte sandhed. Men en hustru er ikke sat til at være sin husbonds dommer. Det havde været Deres skyldighed med ydmygt sind at bære det kors, som en højere vilje havde eragtet tjenligt for Dem. Men i det sted afkaster De i oprørskhed korset, forlader den snublende, som De skulde have støttet, går hen og sætter Deres gode navn og rygte på spil, og – er nær ved at forspilde andres rygte ovenikøbet. (s. 78)

Selvom Manders skælder ud, så bruger han en høflig tiltaleform i form af “De” og “Deres”. Han bruger et ordvalg, som selv i dramaets samtid har virket gammeldags og højtideligt. Det er ord og udtryk som “såre vel”, “vandel” ,  “husbond”, “skyldighed” og “eragtet tjenligt”. Han gør især sproget formelt ved at bruge udtryk som “skyldighed” og “oprørskhed” i stedet for “skyld” og “oprør”.  Samtidigt taler han i et religiøst sprog, hvor han bruger vendinger fra Bibelen. Udtrykket “sin husbonds dommer” henviser til Paulus brev til efeserne i Bibelen: 

I skal underordne jer under hinanden i ærefrygt for Kristus,  I hustruer under jeres mænd som under Herre...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind