Redegørelse for digtets indhold

Som det første i din digtanalyse er det en rigtig god idé kort at redegøre for, hvad digtet beskriver og handler om. Dette skaber overblik og giver dig et rigtig godt udgangspunkt for din videre analyse og fortolkning.

Overordnet beskrivelse af digtet

Her skal du beskrive, hvad digtet overordnet set handler om, og hvordan det forløber.

 • Beskriver digtet et handlingsforløb eller en situation uden egentlig handling?
 • Handler digtet om en persons oplevelser, tanker og følelser? Beskriver digtet et ’jegs’ oplevelse af noget? 
 • Hvad er det mest centrale i digtet? Fx:
  • Jegets erfaringer, tanker, følelser eller udvikling.
  • Et bestemt tema, som digtet kredser om.
  • Beskrivelser og stemninger.
  • Eller?

Eksempel

Digtet ”Danmark, mit fædreland” af H.C. Andersen beskriver jegets forhold til Danmark og hans oplevelse af landet. Danmark er jegets hjem og fødested, og han elsker landet. Han oplever det danske sprog og den danske natur som smuk, og han mindes den store danske historie og beder Gud bevare landet. 

Redegørelsen for digtets indhold kan evt. kombineres med en beskrivelse af, hvordan digtet er bygget op (komposition). Del digtet ind i passende afsnit, og beskriv indholdet af hvert afsnit på en kortfattet og overordnet måde.