Statistiske deskriptorer

En statistisk deskriptor er et tal, der beskriver et datasæt. Statistiske deskriptorer beskriver "hovedtræk" ved et datasæt. Fx kan vi benytte middelværdien eller medianen til at beskrive "midten" af et datasæt.

Nogle statistiske deskriptorer benyttes både til at beskrive grupperede og ugrupperede observationer. Andre benyttes kun til grupperede observationer eller ugrupperede observationer.

I kapitlet om statistiske deskriptorer kan du læse om

 

Her er et uddrag af siden Median:

Når vi arbejder med grupperede observationer, så kender vi ikke de enkelte observationer. Vi kan derfor ikke stille observationerne op i størrelse og finde den eller de midterste observationer, ligesom når vi arbejder med ugrupperede observationer. I stedet kan vi bestemme medianen ved at aflæse den på en sumkurve...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind