Kvartiler

Hvad er kvartiler?

Medianen for et datasæt er et tal, der adskiller den halvdel af observationerne, der er mindst, fra den halvdel af observationerne, der er størst.

Definition. Kvartiler.

Den nedre kvartil Q1 er medianen for den halvdel af observationerne, der er mindst.

Kvartilen Q2 er medianen af alle observationerne (dvs. m).

Den øvre kvartil Q3 er medianen for den halvdel af observationerne, der er størst.

Kvartilerne Q1, m og Q3 udgør kvartilsættet.

Ved ugrupperede observationer betragtes minimum og maksimum ind i mellem også som kvartiler. Minimum er i så fald 0. kvartil, mens maksimum er 4. kvartil. Minimum, nedre kvartil, median, øvre kvartil og maksimum udgør det udvidede kvartilsæt.

Bestem kvartiler (ugrupperede observationer)

Vi bestemmer den nedre kvartil på samme måde, som vi bestemmer medianen m for hele datasættet:

  • Hvis d
...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind