Typetal

Hvad er typetallet?

Definition. Typetal.

Typetallet for et datasæt er det tal, der forekommer flest gange i datasættet.

Der kan godt være mere end ét typetal. Det sker, hvis der er to eller flere observationer, der forekommer lige mange gange i datasættet. Fx er der to typetal i nedenstående datasæt:

1, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 4

Tallene 2 og 4 forekommer begge to 3 gange. Da der ikke er nogen tal, der forekommer mere end 3 gange, så er 2 og 4 begge typetal.

Da typetallet er det tal, der forekommer flest gange, så er typetallet det tal, der har den største hyppighed. Tallet med den største hyppighed er også det tal, der har den største frekvens. Vi kan derfor også bestemme typetallet ved at se på frekvenserne: Typetallet er det tal, der har den største frekvens.

Når vi ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind