Boksplot

Hvad er et boksplot?

Et boksplot er et diagram, der består af en tallinje og en todelt boks med to "antenner" eller "haler". Der er ikke nogen andenakse på et boksplot, så højden af boksen har ingen betydning.

Et boksplots udseende afhænger af det udvidede kvartilsæt:

Tegn et boksplot

For at kunne tegne et boksplot, skal vi kende det udvidede kvartilsæt:

Boksen i boksplottet strækker sig fra den nedre kvartil Q1 til den øvre kvartil Q3. Stregen inde i boksen, der deler den i to, afsættes ved medianen m. "Antennerne" i hver ende af boksen forbinder hhv. minimum (min) og maksimum (max) med boksen. Når vi arbejder med grupperede observationer, så kender vi ikke altid den mindste og den største observation. I stedet benytter vi det første intervals venstre endepunkt som minimum og det sidste intervals højre endepunkt som maksimum.

Et boksplot kan tegnes i et CAS-værktøj. Du finder vores vejledning her: Lav en grafisk præsentation.

Eksempel: Tegn et boksplot

Det udvidede kvartilsæt for et datasæt kan ses herunder:

(1, 3, 7, 10, 16)

Minimum er 1, den nedre kvartil er 3, medianen er 7, den øvre kvartil er 10 og maksimum er 16.

Vi skal tegne et boksplot for datasættet, så vi laver e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind