Minimum og maksimum

Minimum (min)

Minimum er en statistisk deskriptor, der kan bruges til at beskrive et datasæt med ugrupperede observationer. Minimum er mindsteværdien blandt observationerne:

Definition. Minimum.

Minimum for et datasæt er den mindste observation.

Minimum forkortes ofte min.

Vi kan bestemme et datasæts minimum ved at sortere observationerne i rækkefølge efter størrelse og derefter aflæse den mindste observation.

Eksempel: Bestem minimum

En gruppe elever har indsamlet oplysninger om antallet af personer i elevernes husstande. Datasættet kan ses herunder:

2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7

Vi vil bestemme datasættets minimum, så vi sorterer observationerne efter størrelse fra mindst til størst:

2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7

Derefter aflæser vi, at den mindste observation er 2. Datasættets minimum ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind