Spredning

Hvad er spredning?

Spredningen (standardafvigelsen) af observationerne i et datasæt beskriver, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet, dvs. hvor spredte observationerne er. Jo større spredningen er, jo mere spredt er observationerne.

Spredningen kaldes σ (udtales "sigma"). Spredningen er kvadratroden af variansen (som er et andet mål for, hvor spredte observationerne er).

Når observationerne har en enhed, så har spredningen samme enhed som observationerne. Hvis vi fx måler højden af eleverne i en klasse i cm, så har spredningen af målingerne også enheden cm.

Ugrupperede observationer

Spredning af observationerne i et datasæt

Vi bestemmer spredningen af ugrupperede observationer ud fra observationerne og gennemsnittet.

Definition. Spredning af ugrupperede obser

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind