Typiske spørgsmål til mundtlig eksamen

Her har vi samlet en række eksempler på spørgsmål, som du kan blive stillet under samtaledelen af den mundtlige eksamen i Matematik. Sammen med spørgsmålene finder du vores svar.

A-, B- og C-niveau

Hvad bruger vi deskriptiv statistik til?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er ugrupperede observationer?

Se 'Et ugrupperet datasæt' i noterne.

Hvad er hyppighed?

Se 'Observationer, hyppighed og frekvens' i noterne.

Hvad er frekvens?

Se 'Observationer, hyppighed og frekvens' i noterne.

I et datasæt med 100 skostørrelser har skostørrelsen 40 en hyppighed på 14. Hvad er frekvensen af skostørrelsen 40?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er grupperede observationer?

Se 'Et grupperet datasæt' i noterne.

Hvad er intervalhyppighed?

Se 'Intervalhyppighed og intervalfrekvens' i noterne.

Hvad er intervalfrekvens?

Se 'Intervalhyppighed og intervalfrekvens' i noterne.

Blandt 10 personer er der 4, der er mellem 160 cm og 170 cm høje. Hvad er intervalfrekvensen af intervallet ]160;170]?

Se 'Intervalhyppighed og intervalfrekvens' i noterne.

Hvad er kumuleret frekvens?

Se 'Intervalhyppighed og intervalfrekvens' i noterne.

Hvad er statistiske deskriptorer?

Se 'Statistiske deskriptorer' i noterne.

Hvad er minimum og maksimum for et ugrupperet datasæt? Kan du give et eksempel?

Se 'Minimum og maksimum' i noterne.

Hvad er variationsbredden? Hvad fortæller variationsbredden?

Se 'Variationsbredde' i noterne.

Hvad er variationsbredden i et datasæt, hvor minimum er 2, og maksimum er 7?

Se 'Variationsbredde' i noterne.

Hvad er typetal?

Se 'Typetal' i noterne.

Hvad er medianen?

Se 'Median' i noterne.

Her er et datasæt: 1, 2, 8, 4, 7, 6, 7. Hvad er medianen?

Se 'Median' i noterne.

Hvad er medianen for datasættet 1, 7, 2, 8, 6, 7, 9, 2?

Se 'Median' i noterne.

Her er et datasæt: 2, 3, 5, 10. Hvad er middeltallet (gennemsnittet)?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvordan bestemmes middeltallet for et grupperet datasæt?

Se 'Middeltal' i noterne.

Middeltallet beskriver middeltendensen. Hvilke andre deskriptorer beskriver middeltendensen?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er spredning?

Se 'Spredning' i noterne.

Hvilken sammenhæng er der mellem spredningen og variansen?

Se 'Varians' i noterne.

Hvad er kvartiler?

Se 'Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde' i noterne.

Hvad kaldes Q3 - Q1?

Se 'Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde' i noterne.

Hvad fortæller kvartilbredden?

Se 'Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde' i noterne.

Hvad er forskellen på kvartilsættet og det udvidede kvartilsæt?

Se 'Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde' i noterne.

Kan du bestemme det udvidede kvartilsæt og kvartilbredden for datasættet bestående af 2, 2, 6, 3, 5, 6, 14?

Se 'Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde' i noterne.

Kan du give et eksempel på, hvordan data kan præsenteres grafisk?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Et datasæt består af 2, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 1. Kan du tegne et prikdiagram for datasættet?

Se 'Prikdiagram' i noterne.

Hvad er et histogram?

Se 'Histogram' i noterne.

Hvad er en sumkurve?

Se 'Sumkurve' i noterne.

Herunder ses et datasæt. Kan du tegne en sumkurve for datasættet?

IntervalKumuleret frekvens
]0;20]20%
]20;40]70%
]40;60]100%
Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvordan kan en sumkurve benyttes til at bestemme kvartilsættet?

Se 'Aflæs på en sumkurve' i noterne.

Herunder ses sumkurven for et datasæt. Hvad er medianen?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Herunder ses en sumkurve. Kan du bestemme kvartilsættet?

Se 'Aflæs på en sumkurve' i noterne.

Herunder ses en sumkurve. Kan du bestemme 20%-fraktilen? Hvilken fraktil er 75?

Se 'Aflæs på en sumkurve' i noterne.

Kun STX, HF og HHX

Hvad er en outlier?

Se 'Outliers' i noterne.

Er der nogen outliers i datasættet 2, 2, 6, 3, 5, 6, 14?

Se 'Outliers' i noterne.

Kun STX, HF og HTX

Hvad er et boksplot?

Se 'Boksplot' i noterne.

Hvilken sammenhæng er der mellem et boksplot og det udvidede kvartilsæt?

Se 'Boksplot' i noterne.

Det udvidede kvartilsæt for et datasæt er (1, 3, 7, 10, 16). Kan du tegne et boksplot for datasættet?

Se 'Boksplot' i noterne.

Kun HHX og HTX

Et datasæt består af 2, 3, 5, 2, 4, 3, 5, 2, 3, 1. Kan du tegne et pindediagram for datasættet?

Se 'Pindediagram' i noterne....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind