Outliers

Hvad er en outlier?

En outlier er en observation, der afviger meget fra de andre observationer i datasættet, fordi den er meget større eller meget mindre end de andre observationer.

En outlier kan skyldes måleusikkerheder, en fejl i målingerne, eller det kan være, at der bare er tale om en usædvanlig observation.

Når vi skal afgøre, om en observation afviger så meget fra de andre observationer, at der er tale om en outlier, så kigger vi på afstanden fra observationen til den nedre kvartil Q1 eller den øvre kvartil Q3.

Definition. Outlier.

En outlier er en observation, der ligger mere end halvanden kvartilbredde under nedre kvartil Q1 eller mere end halvanden kvartilbredde over øvre kvartil Q3.

Definitionen herover kan omskrives til to uligheder:

Talle...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind