Opgaver om deskriptiv statistik

Du kan få hjælp til at løse forskellige typer af opgaver, hvor du skal bruge deskriptiv statistik, på siden Opgaver om deskriptiv statistik i vejledningen Opgaver om statistik og sandsynlighedsregning.