Grupperede observationer

Et grupperet datasæt

 • Et datasæt kaldes grupperet, hvis observationerne er inddelt i intervaller. Hvis observationerne ikke er inddelt i intervaller, så kalder vi observationerne for ugrupperede.
 • Ugrupperede observationer kan inddeles i intervaller og behandles som et grupperet datasæt. Resultaterne bliver typisk mindre præcise, når observationerne grupperes.

Intervalhyppighed og intervalfrekvens

 • Intervalhyppigheden af et interval er antallet af observationer i intervallet.
  • Eksempel: Tabellen herunder viser en optælling af højder blandt 10 personer. Vi aflæser, at der er 4 personer, der er mellem 160 cm og 170 cm høje. Intervalhyppigheden for intervallet ]160;170] er derfor 4.
Højde (i cm)Intervalhyppighed
]160;170]4
]170;180]3
]180;190]3
 • Summen af intervalhyppighederne er antallet af observationer i hele datasættet.
 • Intervalfrekvensen af et interval er den andel af observationerne, der ligger i intervallet.
  • Intervalfrekvensen bestemmes ved at dele intervalhyppigheden med antallet af observationer.
  • Eksempel: Blandt 10 personer er der 4, der er mellem 160 cm og 170 cm høje. Vi bestemmer intervalfrekvensen af intervallet ]160;170]

\begin{align*} \frac{4}{10} &= 0,4 \\[0.5em] &= 40% \end{align}

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind