Varians

Hvad er varians?

Varians er et mål for, hvor spredte observationerne i et datasæt er. Vi bestemmer variansen ved at bestemme, hvor meget observationerne i gennemsnit afviger fra gennemsnittet. Jo større variansen er, jo mere spredt er observationerne.

Spredningen (eller standardafvigelsen), σ, er kvadratroden af variansen, så variansen noteres σ2 (σ er det græske bogstav sigma). Hvis observationerne har en enhed, så er variansens enhed observationernes enhed i anden, dvs. at hvis observationerne har enheden kg, så har variansen enheden kg2. Det kan være svært at fortolke variansen, da enheden ikke altid er så meningsfuld. Vi benytter derfor ofte spredningen i stedet for variansen, da spredningen har samme enhed som observationerne (dvs. kg i vores eksempel).

Ugrupperede obse

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind