Hyppighed og hyppighedstabel

Observationer

Et datasæt består af observationer. Fx består datasættet {2, 4, 5, 6} af observationerne 2, 4, 5 og 6.

Størrelsen på et datasæt er antallet af observationer. I datasættet {2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7} er der 10 observationer. Størrelsen af datasættet er derfor 10.

Hyppighed

I et datasæt med ugrupperede observationer er der typisk flere observationer, der er ens. Antallet af gange et tal optræder i et datasæt kalder vi hyppighed.

Definition. Hyppighed.

Hyppigheden af et tal er antallet af gange tallet optræder blandt observationerne.

Summen af alle hyppighederne er størrelsen af datasættet, dvs. at hvis datasættet består af 20 observationer, så er summen af alle hyppighederne også 20.

Når vi arbejder med store datasæt, så benytter vi typisk e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind