Fraktiler

Hvad er fraktiler?

Definition. p%-fraktil.

p%-fraktilen er et tal xp, der adskiller de p% mindste observationer fra de (100 - p)% største observationer.

Definitionen fortæller os fx, at 30%-fraktilen er et tal, der adskiller de 30% mindste observationer i et datasæt fra de 70% største observationer.

Ind i mellem skrives fraktilen med decimaltal i stedet for procent. Fx kan 30%-fraktilen også skrives som 0,30-fraktilen.

Fraktilen xp adskiller de p% mindste observationer fra resten af observationerne. p% af observationerne er altså mindre end eller lig med xp. Hvis fx 30%-fraktilen er 120, så er 30% af observationerne mindre end eller lig med 120.

Da p% af observationerne er mindre end eller lig med xp, så er (100 - p)% af observationerne større end eller lig med xp. Hvis fx 30%-fraktilen er 120, så er 30% af observationerne mindre end eller lig med 120. Dermed er 70% af observationerne mindst 120.

Kvartilerne er 25

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind