Noter

Her er vores noter til deskriptiv statistik. Noterne dækker følgende områder:

 

Her er et uddrag af noterne om grupperede observationer:

Kvartiler, kvartilsæt, udvidet kvartilsæt og kvartilbredde

  • Den nedre kvartil, Q1, er medianen for den halvdel af observationerne, der er mindst. 25% af observationerne er mindre end eller lig med Q1.
  • Den øvre kvartil, Q3, er medianen for den halvdel af observationerne, der er størst. 75% af observationerne er mindre end eller lig med Q3.
  • Den nedre og øvre kvartil kan aflæses på en sumkurve eller bestemmes med et CAS-værktøj. Vi gennemgår begge metoder i vejledningen Bestem værdier ud fra en sumkurve.
  • Kvartilsættet består af nedre kvartil, median (m) og øvre kvartil: (Q1, m, Q3).
  • Kvartilsættet opdeler datasættet i fire lige store dele:
    • 25% af observationerne ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind