Sumkurve

Hvad er en sumkurve?

En sumkurve er en kurve i et koordinatsystem, der beskriver sammenhængen mellem observationerne i et datasæt og de tilhørende kumulerede frekvenser.

På en sumkurve er observationerne ud ad førsteaksen, mens de kumulerede frekvenser er op ad andenaksen.

Tegn en sumkurve

Vi kan tegne en sumkurve, når vi arbejder med grupperede observationer.

Først afsætter vi punkter i et koordinatsystem. Punkternes førstekoordinater er intervallernes højre endepunkter, mens punkternes andenkoordinater er de kumulerede frekvenser. Vi tilføjer også et punkt, der har det første intervals venstre endepunkt som førstekoordinat og andenkoordinaten 0.

Når vi har afsat punkterne i et koordinatsystem, så forbinder vi dem med linjestykker fra venstre mod højre. Vi får derved en kurve, der beskriver sammenhængen mellem observationerne i datasættet og de kumulerede frekvenser.

Vi forbinder punkterne i sumkurven med linjestykker, fordi vi antager, at observationerne er jævnt fordelt inden for hvert interval. Dermed er der en lineær sammenhæng (inden for hvert interval) mellem observationerne og de kumulerede frekvenser.

Eksempel: Tegn en sumkurve ud fra kumulerede frekvenser

Tabellen herunder viser resultatet af en undersøgelse:

IntervalKumuleret frekvens]10;20]10%]20;40]30%]40;50]60%]50;60]75%]60;70]80%]70;90]100%

Vi vil gerne tegne en sumkurve, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind