Deskriptiv statistik

Her er vores kompendium om deskriptiv statistik. Deskriptiv statistik er en del af Matematik A, B og C på STX, HF, HHX og HTX.

Deskriptiv statistik kaldes også for beskrivende statistik.

Kompendiets opbygning

Statistik og sandsynlighedsregning

Du kan se en oversigt over alle vores kompendier inden for emnerne Statistik og Sandsynlighedsregning i kompendiet Statistik og sandsynlighedsregning.

Her er et uddrag af siden Hvad er deskriptiv statistik?

Grupperede eller ugrupperede observationer

Vi skelner mellem, om observationerne i et datasæt er grupperede eller ugrupperede. Et datasæt med ugrupperede observationer består af de enkelte målinger eller optællinger, vi har lavet, dvs. at vi ikke har lavet nogen kategorisering. Fx er en gruppes skostørrelser et ugrupperet datasæt.

I nogle tilfælde kan vi have så mange observationer, at vi er nødt til at inddele observationerne i intervaller for at kunne håndtere datasættet. Når vi inddeler observationerne i intervaller, så får vi grupperede observationer.

Mange af de begreber og metoder, vi benytter inden for deskriptiv statistik, kan bruges uanset om vi arbejder med grupperede eller ugrupperede observationer (fx hyppighed, frekvens, median, kvartiler og kvartilsæt). Der findes dog også begreber og metoder, som kun bruges til at behandle den ene type af observationer. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler data i de to kapitler Ugrupperede observationer og Grupperede observationer.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Deskriptiv statistik

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.