Kvartilbredde

Hvad er kvartilbredden?

Kvartilbredden er afstanden mellem nedre og øvre kvartil. Kvartilbredde kaldes også for kvartilafstand.

Definition. Kvartilbredde (kvartilafstand).

Kvartilbredden er forskellen mellem den øvre kvartil (Q3) og den nedre kvartil (Q1):

Q3 - Q1

Kvartilbredden beskriver, hvor tæt den midterste halvdel af observationerne ligger. Kvartilbredden siger altså noget om spredningen i den midterste halvdel af observationerne.

Da kvartilbredden beregnes på baggrund af den nedre og øvre kvartil, så påvirkes kvartilbredden ikke (ret meget) af en enkelt meget lille eller meget stor observation. Kvartilbredden er derfor mere "robust" over for enkelte meget små eller meget store observationer end variationsbredden.

Eksempel: Bestem kvartilbredden (ugrupperede obs

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind