Histogram

Hvad er et histogram?

Et histogram er et diagram, der består af søjler. Vi kan lave et histogram over grupperede observationer, dvs. observationer, der er inddelt i intervaller.

x-aksen i et histogram afsætter vi intervalendepunkterne. Over hvert interval tegner vi en søjle, hvis areal svarer til intervalfrekvensen, dvs. at jo større arealet er, jo større er intervalfrekvensen.

På figuren herover kan vi aflæse, at hvert tern svarer til 2%. Søjlen over intervallet ]32;36] har et areal på 10 tern, så intervalfrekvensen af intervallet ]32;36] er 20%.

Histogrammer kan tegnes i et CAS-værktøj. Du finder vores vejledning til at lave diagrammer her: Lav en grafisk præsentation.

Lige store intervaller

Fordelen ved at benytte arealet af søjlerne i et histogram til at illustrere intervalfrekvenserne...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind