Frekvens og frekvenstabel

Frekvens

Definition. Frekvens.

Frekvensen af et tal er den andel af observationerne tallet udgør.

Hvis fx 10% af observationerne i et datasæt er 7, så har 7 frekvensen 10%.

Hvor hyppigheden af et tal er antallet af gange tallet optræder blandt observationerne i et datasæt, så er frekvensen altså den andel af observationerne som tallet udgør. Frekvens kaldes ind i mellem for relativ hyppighed.

Vi kan bestemme frekvensen af et tal ved at dele hyppigheden af tallet med det samlede antal observationer:

\text{frekvens} = \frac{\text{hyppighed}}{\text{antal observationer}}

Hvis fx tallet 10 optræder 15 gange i et datasæt med 100 observationer, så er hyppigheden 15 og frekvensen er

\begin{align*} \frac{15}{100} &= 0,15\\[0.5em] &= 15% \end{align}

Frekvensen angives typisk i procent. Den kan dog også angives som et decimaltal.

Summen af alle frekvenserne er altid 100%. Dog kan summen afvige lidt, hvis vi regner i hånden og er nødt til at afrunde frekvenserne.

Eksempel: Bestem frekvens

Et datasæt består af 10 tal: 2, 4, 5, 6, 2, 4, 3, 5, 2, 7. Hyppigheden af 5 er 2.

Vi bestemmer frekvensen:

\begin{align*} \frac{2}{10} &= \frac{1}{5} \\[0.5em] &= 0,2 \\[0.5em] &= 20% \end{align}

Frekvensen af 5 er 20%, dvs. at 20% af observationerne har værdien 5.

Frekvenstabel

Når vi skal bestemme frekvenser, så kan vi opstille en tabel. Tabellen består typisk af tre kolonner: en kolonne med de forskellige tal, der indgår i datasættet, en kolonne med hyppighederne og en kolonne med frekvenserne.

Eksempel: Opstil en frekvenstabel

En virksomhed har lavet en optælling af, hvor ofte medarbejderne i gennemsnit bruger kaffemaskinen pr. dag. Resultatet af optællingen ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind