Median

Hvad er medianen?

Medianen af et datasæt er et tal, der deler datasættet i to lige store dele. Medianen deler den halvdel af observationerne, der er mindst, fra den halvdel af observationer, der er størst.

Medianen noteres ofte m.

Medianen er en af de statistiske deskriptorer, der beskriver et datasæts "middeltendens". Du kan læse mere om forskellige statistiske deskriptorer, der beskriver middeltendensen på siden Middeltal.

Metoden til at bestemme medianen afhænger af, om datasættet er grupperet eller ugrupperet (og i så fald om der er et lige eller ulige antal observationer). Vi gennemgår metoderne herunder.

Ugrupperede observationer

Når vi skal bestemme medianen af et datasæt med ugrupperede observationer, så skal observationerne sorteres i rækkefølge fra mindst til stø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind