Biografisk roman

Biografien eller den biografiske roman beskriver virkelige menneskers liv i modsætning til andre romantyper, som bygger på fiktive karakterer. I biografien lægges altså en livsbeskrivelse frem, så læseren kan følge personens skæbne fra barndom til voksenliv (eller død).

Den biografiske roman er en populær genre, og flere peger på, at fordi den moderne virkelighed er så opsplittet og usammenhængende, finder læseren det tilfredsstillende at få præsenteret et livsforløb på en overskuelig og meningsfuld måde.

Den biografiske roman er karakteriseret ved følgende:

  • Ofte handler den om mennesker, som har haft et usædvanligt og spændende liv.
  • Den biografiske roman udspiller sig mellem virkelighed og fiktion. På den ene side beskrives virkelige mennesker og ofte historiske begivenheder. På den anden side er det vigtigt at huske på, at biografien altid er en fortolkning fra forfatterens side, af hvad der har været vigtigt i personens liv. Som læsere får vi altså aldrig den fulde historie præsenteret.
  • Hvis hovedpersonen i biografien selv har skrevet sin historie, er der tale om en selvbiografi. Ofte får personen dog hjælp af en journalist eller forfatter.
  • Det enkelte menneskes liv sættes ofte ind i en større sammenhæng, fx en historisk eller samfundsmæssig kontekst.

Eksempler på biografiske romaner:

  • Bang af Dor...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind