Ordvalg og sætningsopbygning

Ordvalg

Ordvalg handler om, hvilke ord og ordklasser romann indeholder. Ordvalget er vigtigt at være opmærksom på, hvis nogle ord gentages, skiller sig ud eller bærer en særlig værdi. 

Ordvalget kan også være interessant, hvis det signalerer et bestemt tilhørsforhold, f.eks. til en gruppe, et sted eller en tid.

Ordklassernes virkning

Adjektiver og adverbier bruges typisk til at beskrive noget. Eksempler er ord som “smuk”, “fattig”, “enormt”, “forhåbentlig” og “snart”. Vi får som regel lettere ved at forestille os personer og miljøer, hvis der er mange adjektiver og adverbier i en roman. Ordene giver nuancer og detaljer, hvilket gør romann medrivende og levende.

Substantiver er de 'navne', vi bruger om både konkrete personer, dyr og genstande samt mere abstrakte begreber. Eksempler er “kvinde”, “hund”, “stol”, “arbejde” og “død”. Substantiver er vigtige at lægge mærke til, hvis de bærer en bestemt værdi eller medbetydning. Dette kaldes også konnotation. Bliver en hund f.eks. kaldt en “køter”, giver det os et negativt indtryk af hunden.

Verber bruges som regel til at signalere en eller anden form for handling eller forandring. Eksempler er “gik”, “løber”, “tænker” og “hadede”. Verber kan bære mange forskellige betydninger, som sætter forskellige handlinger i gang. Derudover kan de skifte tid. Opstår der f.eks. et skifte fra nutid (“går”) til datid (“gik”), kan det markere et spring tilbage i tid.

Pronominer er ord, der står i stedet for noget andet. Eksempler er “han”, “du”, “min” og “vores”. Pronominer skal du kigge på, når du afgør, hvilken type fortæller romann har (f.eks. jeg- eller dufortæller). Derudover kan pronominer afsløre vigtige detaljer om personerne i romann. F.eks. kan det afsløre et forhold mellem to personer, hvis de omtales som et fælles “vi” eller “os”.

Læs mere om ordklasser som sproglige virkemidler.

Ord kan have en bestemt konnotation (værdiladning)

Når du analyserer ordene i en roman, er det en god idé at overveje, om de er ladet med værdi. Nogle ord forbinder vi med positive værdier, andre med negative værdier, mens nogle ord igen er neutrale. Med et...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind