Genre

En roman er en længere fiktionsfortælling, som er skrevet som prosa, dvs. som ligefrem tekst uden verslinjer. Du afgør bedst, om en tekst er en roman ved at kigge på dens genretræk. Det er altså ikke længden som sådan, der er afgørende, selvom en roman er kendetegnet af at være en længere fortælling.

På de følgende sider kigger vi på romanens typiske genretræk og kendetegn, hvorefter vi gennemgår nogle forskellige romantyper, dvs. undergenrer. 

Uddrag

Herunder kan du læse et uddrag fra siden om romangenrens genretræk og kendetegn:

Stort omfang

En roman er kendetegnet ved at være en lang, udfoldet fortælling. Romanens konkrete længde er ikke fast defineret, men teksten vil være typisk være over 50 sider. 

Romanen er lang, fordi den typisk dækker en række af vigtige begivenheder. Novellen, som romanen ofte sammenlignes med, dækker omvendt kun én central begivenhed.

Stort persongalleri

Romanen har typisk et stort persongalleri. Der er mindst én hovedperson og en række bipersoner, som hovedpersonen møder undervejs. Det er heller ikke usædvanligt, at en romen har flere hovedpersoner.

Personbeskrivelserne i en roman er som regel nuancerede. Romanen har pga. sin længde plads til at udfolde personernes udvikling i detaljer.

Komplekst handlingsforløb

Romanen vil typisk have et flerstrenget handlingsforløb med én hovedhandling og flere små sidehistorier, der er bundet sammen på kryds og tværs. Det komplekse handlingsforløb gør, at romanen kan skildre handlingen med flere forskellige perspektiver og nuancer end f.eks. noveller, som typisk fokuserer på ét relativt enkelt handlingsforløb.

Langt tidsforløb

Handlingen i en roman kan strække sig over en længere tidsperiode. Det lange tidsforløb gør, ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind