Eksempel

Find eksempler i Studienets analysehjælp

Det kan være en god hjælp at se et eksempel på en romananalyse, før du selv går i gang med at analysere. Vores analysehjælp til Constance Ring, Forraadt,  Sult, Doppler og Hvis der skulle komme et menneske forbi er eksempler på, hvordan du kan analysere forskellige dele af en roman. De fem analysehjælp er meget grundigere, end du behøver være i din egen romananalyse, men de kan fungere som inspiration. De viser nemlig, hvor meget spændende stof du kan finde og analysere i en roman.

Danskopgaver med romananalyse

Romananalyse er et større arbejde, som du kun sjældent skal lave i gymnasiet. Du kan dog komme ud for det, fordi det står i læreplanen, at man skal læse et værk på gymnasiet. At læse et værk betyder, at du skal kigge på en hel roman, en hel digtsamling eller lignende. Ofte vil det være din lærer som bestemmer, hvilket værk I skal læse.

Skal du arbejde med en roman i en almindelig Danskopgave eller til en almindelig time, vil det typisk være et uddrag, du skal kigge på. Du kan se et eksempel på en analyserende artikel om et romanuddrag her. Og du kan læse mere om at analysere et romanuddrag her.

Analyse af romaner i større opgaver

I de større opgaver på gymnasiet eller HF kan romananalyse være en god måde at vise din danskfaglige kunnen. 

I tværfaglige opgaver kan analyse af romaner også let koble dine fag med hinanden. Romaner kan nemlig handle om både naturvidenskabelige, historiske og samfundsfaglige temaer. I en analyse kan du så undersøge, hvordan en roman fremstiller disser temaer.

I vores analysehjælp til Herman Bangs Tine og Amalie Skrams Constance Ring forklarer vi, hvordan romanerne kan bruges i en større opgave.