Fortællestil

Fortællestilen er fortællerens forhold til det fortalte

Fortællestil er et begreb, vi typisk bruger om den måde, fortælleren forholder sig til det fortalte på i en roman. Det kan f.eks. være, at fortælleren virker kritisk overfor eller underholdt af sin fortælling. Ofte hænger fortællestilen tæt sammen med romanens sproglige tone.

Fortællestil bruges til at kendetegne fortælleteknikken, når fortælleren er ironisk eller registrerende.

Begrebet fortællestil bruges indimellem om et synonym for fortælleteknik. Det vil sige som et helt overordnet begreb for måden, en roman fortælles på.

Ironisk fortællestil

Ironi betyder, at man udtrykker én ting, men mener noget andet. En ironisk fortællestil er derfor, når en romans fortælleteknik umiddelbart udtrykker én ting, men mellem linjerne udtrykker noget andet. 

Den ironiske fortællestil er typisk synlig ved, at fortælleren kommer med ironiske fortællerkommentarer

Eksempel: I Isbjørnen præsenteres en af fortællingens skurke, hjælpepræsten Ruggård, på en stærkt ironisk måde: 

På dette tidspunkt var det, at der tilflød sognet det lille stykke velærværdighed, der bar navnet N. P. Ruggård.

Ironien ses især af udtrykket “velærværdighed”, som normalt er en respektfuld måde at omtale kirkens mænd på. Ruggård e

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind