Midte

Herunder gennemgår vi nogle af de punkter, du kan komme ind på, når du analyserer midterdelen af en roman. 

Vær opmærksom på, at flere af begreberne ofte bruges i forbindelse med berettermodellen. Du kan dog sagtens tale om f.eks. konflikt eller klimaks uden at analysere hele romanen ud fra modellen. 

Konflikt og konfliktoptrapning

En konflikt er en udfordring, et problem eller en uoverensstemmelse, som driver handlingen fremad i en roman. Konflikten kan komme til udtryk i konkrete, ydre handlinger, f.eks. som et sammenstød mellem to personer. Men det kan også være en indre konflikt inde i hovedpersonen, f.eks. et vanskeligt valg mellem to fremtidsmuligheder. 

Ofte vokser romanens konflikt sig større og større i midterdelen. Den voksende konflikt er her den drivkraft, som leder handlingsforløbet frem mod et vendepunkt eller klimaks. Løses konflikten ikke, kan det give os en flad fornemmelse, der nogle gange kaldes antiklimaks. 

Eksempel: I romanen Constance Ring er den primære konflikt en indre konflikt i hovedpersonen, Constance. Hun har vanskeligt ved at holde fast i sine idealer på grund af det voldsomme pres, hun oplever fra alle omkring sig. Constance føler, at hun konstant må gå på kompromis med sine drømme og følelser for at tilgodese andres behov og norme

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind