Retoriske virkemidler

...

Parallelisme

Når man har to eller flere sætninger med ens (parallel) struktur, kaldes det en parallelisme. Igen er formålet at understrege og gøre det let at huske for modtageren:

“Vi skal holde sammen.

Vi skal tænde lys.”

Her kan du se, at de to sætninger langt hen ad vejen matcher, når det kommer til længde og ordklasser. Ved parallelisme har vi normalt en lignende struktur, mens vi ved gentagelse har en identisk stru…

...

Opremsning

En taler kan vælge at opliste sine pointer meget systematisk, så han eller hun næsten tæller punkterne for modtagerne, så det bliver lettere at følge med. Det kan især være en ide ved taler, der er meget lange eller omhandler komplicerede emner. Det er også godt som led i logos-argumentation. Vi ser dog også Mette Frederiksen gøre det i sin ret uformelle tale til Folkemødet på Bornholm i 2017. Talen handler om, hvordan især børn og unge har det svært i Danmark:

“Og jeg vil gerne i dag rejse fire ting. Og det er svære spørgsmål allesammen.

For det første er konkurrencen blevet for hård i Danmark. [...]

For det andet - og det bliver ikke lettere - bruger vi for meget tid på de der sociale medier? [...]

Og tre - og nu bliver det endnu sværere - kan man i virkeligheden fare vild i al den frihed vi har fået? [...]

Og for det fjerde - og det er det allersværeste jeg gerne vil rejse i dag. Er vi bare blevet alt for individualiserede i det her samfund?”

Det er usædvanligt at se kombination af sprogligt uformel stil med talesprogstræk og så den mere systematiske opremsning. Men …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind