Argumentation

Det varierer meget, hvor relevant argumentationsanalyse er, når du skal arbejde med en tale. Det er især, hvis taleren direkte præsenterer nogle argumenter i talen, at det kan være et vigtigt led i analysen at undersøge, hvor holdbare disse argumenter egentlig er.

Her kan du anvende Toulmins argumentationsmodel, som deler argumenter op i de tre grundelementer påstand, belæg og hjemmel, der i den udvidede model bliver suppleret med styrkemarkører, gendrivelse og rygdækning. Toulmins model kan hjælpe dig med at vurdere, om talerens argumentation egentlig hænger sammen, eller om der er nogle huller, som måske gør talen mindre overbevisende. 

Du kan også have brug for at undersøge de argumenttyper eller argumentationskneb, som dukker op i talen. I politiske taler er det fx særlig vigtigt at være opmærksom på det argumentationskneb, som hedder stråmandsargument. Det er nemlig en ofte brugt strategi, når politikere vil have deres modstanderes synspunkter til at fremstå uovervejede eller ligefrem tåbelige.

 Du kan læse meget mere om argumentationsanalyse i vores fokuserede model:

Argumentationsanalyse

Dette er Studienets model til argumentationsanalyse, hvor vi giver dig grundig hjælp til at analysere argumenter i en række faglige sammenhænge, samt en indføring i de vigtigste begreber inden for argumentationsanalyse.