Kommunikationssituation

På de følgende sider hjælper vi dig med at få styr på de helt basale elementer omkring din tale, når du skal lave en retorisk analyse af den. Helt konkret skal du kortlægge den kommunikationssituation, der er omkring talen.  

Først guider vi dig til at få overblik over, hvilke omstændigheder talen er blevet til under. Er den fx et indspark i en aktuel debat i samfundet, eller kan den kobles til en eller flere begivenheder, såsom et terrorangreb, et Folketingsvalg eller nytårsaften? Man kalder også talens omstændigheder for dens kontekst.

Vi hjælper dig også med at finde ud af, hvem din tales afsender og modtager er. Her kan faktorer som fx alder, køn og uddannelsesniveau være relevante for at tegne et klart billede.

Derudover ser vi på, hvilket medium talen er blevet udsendt via. Det kunne fx være en trykt avis, YouTube eller en officiel regeringshjemmeside. Mediet matcher typisk modtageren.

Endelig guider vi dig til at få overblik over talens emne og synspunkter. 

Du skal ikke skrive side op og side ned om disse elementer i din taleanalyse, men de er vigtige at have styr på, før du for alvor dykker ned i analyse af sprog, appelformer, intention og lignende.