Analyse af tale i Engelsk

...

Fortolkning bruges forskelligt

Tidligere brugte man i gymnasiet kun udtrykket “fortolkning” om skønlitterære tekster. Men som noget nyt er det blevet besluttet fra centralt hold, at det i Dansk også kan dække over analyse af sagprosatekster (hvor taler hører under). Dette gælder dog - ulogisk nok - kun på STX og HF. Så her kan du nu blive bedt om at fortolke en tale. Beslutningen er ikke blevet udbredt til HTX og HHX, hvor det i stedet hedder “vurdering”. Det kan virke forvirrende, men vurdering betyder dybest set det samme som fortolkning. 

Beslutningen er heller ikke blevet udbredt til engelskfaget (på nogen af gymnasieuddannelserne). Så i Engelsk vil du ikke blive bedt om at lave en fortolkning (interpretation) af en tale. I stedet vil opgaveformuleringen typisk bede dig foretage en form for vurdering (assessment) af, hvor godt ta…

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind