Genre

Introduktion til talegenrer

Taler er traditionelt blevet inddelt i forskellige genrer. Den mest anvendte genre i danskundervisningen er den politiske tale, hvor taleren forsøger at påvirke og overbevise modtagerne om det politiske budskab i talen.

Dertil kommer lejlighedstalen, som holdes ved mærkedage eller højtidelige lejligheder for at underholde og røre modtageren. Du kan måske også blive udsat for den informative tale, som vil informere modtageren om et bestemt emne. Det ser du i foredrag og TED Talks, hvor en person med ekspertise deler ud af sin viden.

I analyser af skønlitteratur er genren næsten altid central, fordi den ofte styrer ens vinkel i analysen. Det er anderledes med taler, fordi genren ofte er ret åbenlys og let kan bestemmes ud fra den sammenhæng, talen holdes i. Derfor vil du sjældent dykke dybt ned i genren i en taleanalyse.

Genren kan dog blive vigtig at arbejde med, hvis en tale blander genrerne sammen eller låner træk fra en bestemt genre. Her kan der nemlig være en pointe i, at taleren bevidst trækker på bestemte genretræk. Det kan også være relevant at se nærmere på genre, hvis en bestemt tale afviger markant fra den. I den forbindelse er det vigtigt at holde sig for øje, hvad talerens intention er med talen.

Du kan læse mere om inddeling af talegenrer i Genrer i Dansk.

Analyse af blandingsgenrer

Når du skal analysere en tale, er det altså godt at være opmærksom på, at genrerne ofte er blandet sammen. Nogle af de mest kendte ty...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind