Komposition

Introduktion

Komposition betyder talens opbygning eller struktur. Kompositionen kan være interessant at undersøge, fordi den ofte siger noget om, hvordan afsenderen forsøger at overbevise modtageren. Du kan få meget ud af at opdele talen i indledning, midte og afslutning og se på den virkning, som hvert afsnit har i forhold til modtageren. Af og til er titlen også interessant.

Har du både adgang til talen i video- og tekstformat, er det nemmest at fokusere på tekstudgaven her; det er lettere at danne dig overblik over kompositionen på skrift end i levende billeder.

Titlen

Der kan være stor forskel på, om en tales titel er analytisk relevant. Bliver en tale blot kendt under en titel i stil med “Mette Frederiksens tale til Socialdemokratiets kongres 2016”, er det ikke så interessant. Men af og til ser man, at talens titel i højere grad går på det, der er talens budskab eller intention. Den svenske klimaaktivist Greta Thunberg holdt i 2019 en tale på engelsk, som siden har fået titlen “Our House Is on Fire”. I titlen ligger en central metafor fra Thunbergs tale om, at vi er ved at udslette vores eget hus (Jorden). Samtidig er det en del af hendes budskab - at det, vi gør, er forkert, og at det må stoppe. Man kunne også forestille sig en taletitel, der består af et retorisk spørgsmål. Alt sammen fanger det modtagernes opmærksom og får dem til at reflektere lige fra starten.

Indledningen

Formålet med en tales indledning er at engagere modtageren lige fra begyndelsen. Det handler om at gøre emnet relevant for modtageren og eventuelt også at få opridset, hvad talen vil komme ind på. Helt konkret kan taleren for eksempel vælge at indlede med et citat, et retorisk spørgsmål, en anekdote om noget, som taleren engang oplevede, eller med en form for lokal forankring, hvor taleren siger noget om stedet, hvor talen holdes, eller de mennesker, der er til stede. Det handler simpelthen om at fange tilhørernes nysgerrighed lige fra begyndelsen.

Et eksempel er det amerikanske oplægskoncept TED Talks, der alle begynder med en anekdote fra talerens personlige liv. Både for at vise talerens motivation for emnet og for at fange modtagerens opmærksomhed.

Midten

En tales midterste del kan se meget forskellig ud, blandt andet afhængig af hvilken type tale det er. Men typisk vil formålet med midten være, at taleren her går i dybden med sit emne. De fleste talere har et ønske om at overbevise modtageren om noget. Det betyder, at der i midten skal præsenter...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind